Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupiedata aktualizacji 28.11.2013r.

Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej zależy od rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności. Poziom tego funkcjonowania jest różny - od dobrego, wysokiego, zbliżonego do poziomu funkcjonowania dziecka zdrowego do niskiego.

Żłobek wspiera rodziny mające dziecko niepełnosprawne, dziecko z deficytami rozwojowymi i zapewnia troskliwą opiekę w okresie ich najbardziej intensywnego rozwoju psychoruchowego tj. między 6 miesiącem a 3 rokiem życia. Wsparcie dzieci w tym okresie daje największe efekty.

Dzieci niepełnosprawne mają szansę rozwijać się w towarzystwie innych dzieci poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach takich jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia rytmiczne, zajęcia z żywiołami, zajęcia edukacyjne, manualno-plastyczne, sensoryczne i manipulacyjne, zabawy z piosenkami i muzyką.

Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym to głównie planowanie pracy tak, aby dziecko niepełnosprawne mogło jak najwięcej skorzystać z zajęć grupowych i w miarę możliwości pracować z całą grupą.

Opiekunowie realizują program dostosowany do poziomu i umiejętności dzieci niepełnosprawnych. Pomagają im w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności przydatnej w codziennym życiu i zdolności, optymizmu, komunikatywności, odpowiedzialności i miłości do świata.

Dzieci zdrowe i niepełnosprawne powinny przebywać ze sobą już od najmłodszych lat, ponieważ wówczas łatwiej przebiega proces wzajemnego przyzwyczajenia się, zrozumienia, zaufania i akceptacji. Stwarza się w ten sposób większą szansę na rozwój umiejętności i uzdolnień, które dzieci posiadają.

Zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne czerpią różnorodne korzyści z racji wspólnego przebywania. To daje obu stronom szczególną szansę, jakiej nie miały by przebywając osobno. Tylko codzienne kontakty dzieci niepełnosprawnych i zdrowych sprawią, że integracja może się urzeczywistnić.

Zapewniamy:

  • ciepłą, domową atmosferę w przytulnych, ciekawie urządzonych salach
  • opiekę życzliwych i wykwalifikowanych opiekunów
  • świadczenia medyczne, z uwzględnieniem profilaktyki i promocji zdrowia
  • smaczne i zdrowe posiłki.

Dziecko z deficytem rozwojowym, ma takie samo prawo do rozwoju jak wszystkie dzieci i należy zapewnić mu warunki do realizacji tego prawa. Ważne jest, aby w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka iść naprzód - kształcić w nim to, co można wykształcić, a nie skupiać się na ubytkach i brakach, których być może nigdy nie będzie można zlikwidować."

"Właściwie prowadzona praca z dzieckiem specjalnej troski, uwzględniająca jego potrzeby oraz możliwości, jest zawsze skuteczna, a zauważalne wyniki dają wiele satysfakcji i zadowolenia tym, którzy się jej podjęli."

Największym atutem naszego żłobka jest fakt, że dzieci zdrowe i te z pewnymi problemami wspólnie się bawią. Jedne nabywają pewności siebie, drugie od najmłodszych lat uczą się akceptacji.

"DZIĘKI WSPÓŁPRACY RODZICOW I ŻŁOBKA DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWE I CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM"

Bibliografia:

  1. J.Bałachowicz, Wychowanie społeczeństwa a integracja osób niepełnosprawnych,Warszawa 1996.
  2. J. Bogucka, Warunki tworzenia grup integracyjnych,[w:]J. Bogucka, M. Kościelska red. Wychowanie i nauczanie integracyjne. Warszawa 1994.
  3. A. Hulek, (red), Świat ludziom niepełnosprawnym, Warszawa 1992.
  4. A. Maciarz, Integracja społeczna dziecka niepełnosprawnego, Warszawa 1984.
  5. J. Zabłocki, Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1992.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014