Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Opłaty za żłobek

Uchwały Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LXXII/561/2022 Rady Miasta Świnoujście.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)Uchwała nr XLII/336/2021 Rady Miasta Świnoujście.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)Uchwała nr XXIX/227/2020 Rady Miasta Świnoujście.

w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Kubuś Puchatek" w Świnoujściu

Pobierz dokument (format PDF)


UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.

Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: czytaj dalej >>

UCHWAŁA NR LV/436/2014
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: czytaj dalej >>

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Sujka


"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014