Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU


Godlo i Glaga Polski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 065 338,00 zł, kwota dofinansowania dla Gminy Miasto Świnoujście w ramach zadania „ Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” wynosi: 97 200,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 2 dofinansowanych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków z Programu „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych. Kwota dofinansowania wynosi: 32 400,00 zł. Natomiast w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek II” w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 12 dofinansowanych zostanie 60 miejsc opieki. Kwota dofinansowania wynosi: 64 800,00 zł.

Termin realizacji zadania : 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Godlo i Glaga Polski

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmujące zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem środków z Programu „MALUCH+” edycja 2020 lub wcześniejszych, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania wynosi: 968 138,00 zł, kwota dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 2) wynosi : 86 400,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 2 dofinansowanych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków z Programu „MALUCH” edycja 2020 lub wcześniejszych, natomiast w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek 2” w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 12 dofinansowanych zostanie 60 miejsc opieki. Wysokość dofinansowania wynosi 80,00 zł miesięcznie do miejsca, przez 12 miesięcy tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Łącznie: 86 400,00 zł.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014