Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Rada rodziców

RADA RODZICÓW w Żłobku działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze poz. zmianami: t. j. Dz.U. 2022 poz. 1324
  • Regulaminu w którym określa zakres swojej działalności, wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

Rada Rodziców odpowiada przed wszystkimi rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka za swoje działania i prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości . Informuje wszystkich rodziców na bieżąco o swoich działaniach.

Facebook – Rada Rodziców Żłobek Kubuś Puchatek
Email: rrpuchatka@int.pl

Administrator żłobka nie odpowiada za treści i miejsca eksponowania ogłoszeń Rady Rodziców.

Załączniki:

  1. Regulamin Rady Rodziców - wzór
  2. Polisa ubezpieczenia od NNW
    1. Polisa EDU-A/P 135596
  3. Informacja o produkcie

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014