Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze

zajęcia dydaktyczne w Żłobku Miejskim w Świnoujściu

W Żłobku przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, obowiązujące dla dzieci do 3,5 lat i dostosowane do zainteresowań dzieci, do pory roku, do świąt i innych uroczystości.

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się:

 • współżycia społecznego w grupie dziecięcej,
 • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych,
 • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania,
 • używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych,
 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami do wspólnego działania,
 • dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem,
 • wymowy, myślenia i wyobraźni,
 • doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego,
 • sprawności ruchowej i poczucia rytmu

obrazek przedstawiający bawiące się zabawkami dzieci

Program dydaktyczno - wychowawczy realizowany jest poprzez działy tj.

 1. Poznanie przyrody z podziałem na pory roku.
 2. Obserwacja i doświadczenie.
 3. Poznawanie świata dorosłych.
 4. Rytmika i zajęcia umuzykalniające.
 5. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
 6. Manipulacja ,konstrukcja ,plastyka.
 7. Inscenizacja .opowiadanie ,czytanie bajek.
 8. Integracja sensoryczna
 9. Profilaktyka zdrowotna

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa.

Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.

Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju ( zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka).

Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości.

Plan zajęć z dziećmi w wieku do 3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

Wrzesień jest miesiącem adaptacji. W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.

Przykładowy zakres działań:

 1. Poznajemy żłobek
  • Zapoznanie dzieci z rozkładem dnia a także z rozkładem pomieszczeń, z nowymi zabawkami oraz z opiekunami i rówieśnikami;
  • Próby nawiązania bliższego kontaktu z opiekunami poprzez wspólne zabawy i naukę a także z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne;
  • Zapoznanie dzieci z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy; uczymy się szanowania zabawek a także zasad korzystania z nich;
  • Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie a także spacery po okolicy ułatwiające adaptację;
  • Kształcenie umiejętności słuchania innych;
 2. Dbam o siebie i jestem samodzielny
  • Poznawanie zasad higienicznego i zdrowego trybu życia;
  • Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych;
  • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych- myjemy rączki przed posiłkiem;
  • Próby samodzielnego spożywania posiłków a także posługiwania się sztućcami;
  • Opanowywanie umiejętności związanych z ubieraniem i rozbieraniem się;
 3. Bezpieczeństwo - w domu, w żłobku, na ulicy
  • Doskonalenie umiejętności poruszania się po sali bez potrącania innych;
  • Bezpieczne poruszanie się po domu i korzystanie z urządzeń znajdujących się w nim;
  • Wpajanie dzieciom podczas spacerów zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 4. Mówi wrzesień, że już jesień
  • Otwieranie oczu i nastawianie oczu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie jesienią -obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, zwrócenie uwagi na zmieniający się kolor jesiennych liści, chłodniejsze i deszczowe dni;
  • Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka przez poznawanie takich wartości wizualnych jak barwa, kształt;
  • Spacery po okolicy w poszukiwaniu jesiennych skarbów. Zbieranie kolorowych liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny do kącika przyrody;
  • Układanie puzzli 2-elementowych, kolorowanie pastelami powstałych obrazków;
  • Nauka kolorów: czerwony, żółty, zielony,
  • Zbieranie kolorowych jesiennych liści, segregowanie
  • Zabawy ruchowo - muzyczne – naśladowcze;
  • Zabawy kontaktowo – dotykowe
  • Codzienne czytanie i opowiadanie wybranych bajek literatury dziecięcej
  • Świętujemy "Dzień Chłopaka"

Od października do czerwca personel realizuje różnorodne zabawy i zajęcia:

Zabawy tematyczne: dzieci odtwarzają rzeczywistość otaczającego świata, zabawy naśladowcze.

 • zabawy w kącikach tematycznych: kuchennym, wypoczynkowym lalek, kąpieli lalek, prania, prasowania, fryzjerski, lekarski, sklepowy itp.
 • kształtowanie nawyków grzecznościowych podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikami – dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
 • kształtowanie oraz doskonalenie nawyków higienicznych i porządkowych.

Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne i zabawy twórcze:

 • rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie papierem kolorowym, formowanie z plasteliny, wydzieranie papieru, waty, bibuły itp.
 • budowanie i konstruowanie budowli z klocków
 • wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie...

Zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe

 • wyrabianie orientacji w przestrzeni, umiejętność poruszania się w małej grupie: "idziemy parami", "jedziemy pociągiem".
 • ćwiczenia równowagi, zabawy bieżne i skoczne, rzutu i wspinania,
 • ćwiczenia p/płaskostopiu…(chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na krawędziach bocznych stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp),
 • zabawy na czworakach, zabawy chwytu, celowania i toczenia,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe gimnastyczne ( skręty tułowia, skłony, skoki, podskoki, wymachy)
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne na powietrzu,
obrazek przedstawiający dzieci grające na instrumentach muzycznych

Zajęcia umuzykalniające

 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm piosenki
 • zabawy inscenizowane
 • ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton,
 • rytm, melodie, tempo np. wymowy
 • zabawy umuzykalniające ze śpiewem
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • słuchanie odgłosów dnia codziennego
 • tworzenie muzyki, gra na instrumentach
 • zagadki muzyczne: rozpoznawanie odgłosów
 • zabawa w echo – powtarzanie słów: głośno, cicho, szeptem
 • zabawy wyliczankami
 • naśladowanie np. jesiennej aury (szumu wiatru, szelestu liści)
 • zabawy taneczne
 • zabawy z instrumentami niekonwencjonalnymi: puszki z kaszą, ryżem, piaskiem, grochem lub kamyczkami itp.
obrazek przedstawiający dziecko jako małego absolwenta

Zajęcia dydaktyczne

 • rozmowy i zajęcia indywidualne (np. układanki obrazkowe, puzle, klocki.)
 • zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych
 • zabawy kształcące wymowę ( słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze)
 • inscenizowanie i opowiadanie utworów literatury dziecięcej: prozą i wierszem
 • czytanie dzieciom bajek i baśni
 • przedstawienia teatralne i muzyczne
 • zajęcia z żywiołami: wodą, ogniem , wiatrem i ziemią
 • zabawy fundamentalne

Zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza:

 • zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne;

  Chusta animacyjna ma kształt koła o średnicy kilku metrów i jest bardzo kolorowa. Jej szczególną zaletą jest to, że dostarczając różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci. Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze.
 • w zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). -podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt).

Zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej.

Na tych zajęciach dzieci:

 • uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami;
 • słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem;
 • pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą;

  Podczas zajęć wykorzystywane są piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, krążki dotykowe, jeżyki do masażu dłoni i stóp oraz lustra.


LIPIEC to miesiąc spacerów, wycieczek i zabaw na świeżym powietrzu przy słonecznej pogodzie;

Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014