Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU

Ochrona danych osobowych

Dyrekcja Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” informuje, że zgodnie z:

  • Art. 4 ust.11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781)
  • Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 )

nie będzie publikować na stronie internetowej żłobka i stronach społecznościowych wizerunku dzieci, które uczęszczają lub uczęszczały do żłobka.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014