Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA OD WRZEŚNIA 2024r.

Z rodzicami dziecka przyjętego do żłobka będzie zawierana umowa o świadczenie usług przez żłobek.

Godz. od 9:00 do godz. 13:00
Terminy:

 1. Dnia 21.06.2024r. – dzieci przyjęte do oddziału I
 2. Dnia 24.06.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału II
 3. Dnia 25.06.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału III
 4. Dnia 26.06.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału IV
 5. Dnia 27.06.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału V
 6. Dnia 28.06.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału VI
 7. Dnia 01.07.2024r. - dzieci przyjęte do oddziału VII
 1. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku
 2. Umowę podpisują rodzice / opiekunowie prawni dziecka przyjętego do żłobka
 3. W przypadku nieobecności jednego z rodziców , drugi rodzic obowiązany jest do dostarczenia do żłobka Upoważnienia do podpisania Umowy w jego imieniu.
 4. Rodzice obowiązani są do okazania dokumentu tożsamości
 5. Miejsce zawierania umów – Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” ul. Wyspiańskiego 2.
 6. Rodzice mogą umówić się na podpisanie umowy korzystania z usług żłobka w innym terminie - nr tel. 913214507.
 7. Wzór umowy i Upoważnienie dostępne są poniżej.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014