Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO CZYNNEGO ŻŁOBKA W OKRESIE PRZERWY LETNIEJ W DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA W ROKU 2024
 1. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc w oddziale dzieci zbliżonym do wieku dziecka.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do czynnego żłobka w okresie przerwy letniej rodzice/ prawni opiekunowie pobierają ze strony www. zlobekswinoujscie.pl lub osobiście w sekretariacie żłobka.
 3. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 rodzice/ prawni opiekunowie składają osobiście w sekretariacie żłobka przy ul. Wyspiańskiego 2
 4. Termin składania wniosków: od dnia 02 maja do dnia 10 maja w godz. od 9:00 do godz. 12:00
 5. Informacji o przyjęciu / nieprzyjęciu dziecka do żłobka udziela zainteresowanym rodzicom pracownik sekretariatu żłobka w dniach od 17 do 21 maja w godz. 9:00 do 12:00, Tel. 91 321 45 07
 6. Lista rezerwowa dla dzieci nieprzyjętych:
  1. Rodzic/opiekun prawny kandydata może dokonać wpisu dziecka na listę rezerwową, osobiście w sekretariacie żłobka do dnia 23 maja do godz. 12:00.
  2. Dziecko z listy rezerwowej wg. kolejności zostaje przyjęte w chwili uzyskania wolnego miejsca
  3. W przypadku braku chęci rodzica / opiekuna prawnego ze skorzystania z wolnego miejsca w terminie wynikającym z kolejki listy oczekujących na przyjęcie do czynnego żłobka, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z kolejki listy dzieci oczekujących.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014