Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
Cała polska czyta dzieciom... i rodzice też

Czytanie literatury dziecięcej

Bibliografia

 • Kamysz-Figa D., Bajki naszego dzieciństwa, Impuls, Kraków 2007, ISBN 978-83-7308-785-9.
 • Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci, Media Rodzina, Poznań 2006, ISBN 978-83-7278-010-2.

Czytanie dzieciom bajek ma niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości dziecka. Czytanie w dobie XXI wieku jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Ze względu na szybką dezaktualizację danych, szybkie przyrastanie nowych informacji oraz swoistą "lawinę informacyjną", jaką serwują nam media. Niestety, dzieci XXI wieku wychowują się w kulturze telewizyjnej, która nie tylko nie rozwija u maluchów myślenia i koncentracji uwagi, ale dodatkowo znieczula na agresję i wywołuje u niejednego małego widza lęki i niepokoje. Wydaje się, że sięganie po książki naszych babć czy mam jest staroświeckie. Badania naukowe potwierdzają jednak, że czytanie dzieciom bajek ma zbawienny wpływ na psychikę malucha i stymuluje rozwój poznawczy szkraba.

Czytanie bajek dzieciom wpływa pozytywnie na rozwój koncentracji uwagi, gdyż konieczne jest skupienie się przez dłuższy czas na treści czytanego tekstu. Poprzez czytanie ćwiczy się zatem skupianie uwagi w sposób zamierzony. Ponadto, czytanie bajek stanowi okazję do bliskości między rodzicem a dzieckiem. Jest to nie tylko bliskość fizyczna poprzez przytulenie się, ale także bliskość psychiczna – niewerbalny komunikat, że dziecko jest ważne, kochane, akceptowane i że mamie i tacie zależy na jego poczuciu bezpieczeństwa. Czytanie książeczek to świetny sposób na spędzanie wspólnego czasu wraz z dzieckiem.

Czytanie bajek to również czas na wspólne rozmowy i dyskusje na temat przeczytanych przygód czy bohaterów. Książka w sposób naturalny prowokuje dziecko do rozwijania wiedzy o otaczającym je świecie. Dziecko ma szansę rozwijać inteligencję emocjonalną poprzez identyfikowanie i nazywanie cech poszczególnych postaci albo wczuwanie się w ich położenie. Opowiadania pozwalają kształtować moralność szkraba, który ocenia, czy dany czyn był zły, czy dobry. Bajki stanowią też dobrą podstawę dla innych form aktywności i zabaw z dzieckiem – dziecko może rysować sceny opisane w książce, przez co stymuluje rozwój zdolności manualnych, może przedstawiać przygody bohaterów albo opowiadać ich dalsze losy, przez co z kolei rozwija zdolności językowe, mowę oraz wyobraźnię.

Bajki, szczególnie te z morałem, umożliwiają przekazanie dzieciom w sposób bezpieczny i zrozumiały norm, wartości i ideałów obowiązujących w danym kręgu kulturowym. Czytanie książek z opowiadaniami z różnych stron świata pozwala ukazać maluchom różnorodność na świecie, uczy tolerancji i wrażliwości na to, co odmienne. Poprzez czytanie modelujemy u dzieci pozytywne postawy i zachowania, zachęcając je w przyszłości do samodzielnego sięgania po książki, a nie tylko do biernego ślęczenia przed telewizorem.Bajki, szczególnie te z morałem, umożliwiają przekazanie dzieciom w sposób bezpieczny i zrozumiały norm, wartości i ideałów obowiązujących w danym kręgu kulturowym. Czytanie książek z opowiadaniami z różnych stron świata pozwala ukazać maluchom różnorodność na świecie, uczy tolerancji i wrażliwości na to, co odmienne. Poprzez czytanie modelujemy u dzieci pozytywne postawy i zachowania, zachęcając je w przyszłości do samodzielnego sięgania po książki, a nie tylko do biernego ślęczenia przed telewizorem.

Cała polska czyta dzieciom... i rodzice też

Zalety czytania bajek

Mimo rozwoju audiowizualnych środków przekazu, książka pozostaje nadal niewyczerpanym źródłem uczenia się przez całe życie. Co zyskuje maluch dzięki czytaniu książeczek?

 • Książka oddziałuje na osobowość dziecka.
 • Książka pozwala poznawać świat i poszerza krąg doświadczeń.
 • Książka umożliwia rozwój uczuć wyższych.
 • Książka kształtuje system wartości i postawy moralno-społeczne oraz estetyczne.
 • Książka stanowi ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.
 • Czytanie bajek dziecku zapewnia rozwój emocjonalny malucha – dziecko zdobywa umiejętność samooceny, uczy się odróżniać prawdę od kłamstwa, wyzbywa się egoizmu, uwrażliwia się na cierpienia innych, rozwija empatię, kształtuje własne poczucie humoru.
 • Książka rozbudza zainteresowania dziecka.
 • Książka rozwija wyobraźnię.
 • Czytanie bajek umożliwia rozwój komunikacji malucha – wzbogaca słownik, uczy poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształtuje mowę ekspresyjną.
 • Książka uczy myślenia i poprawia koncentrację uwagi.
 • Czytanie książek dzieciom modeluje u maluchów nawyk czytania i zdobywania informacji.
 • Czytanie bajek od najmłodszych lat sprzyja harmonijnemu rozwojowi szkraba, a przede wszystkim zapobiega uzależnieniu od telewizora i komputera.

„ Jeśli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne – czytaj im bajki
Jeśli chcesz aby były bardziej inteligentne – czytaj im więcej bajek”

Albert Einstein


W Żłobku "Kubuś Puchatek" trudno sobie wyobrazić codzienną pracę bez odwoływania się do literatury dziecięcej. Baśnie i legendy są kanwą do organizowanych zajęć dydaktycznych, stanowią inspirację do prac plastycznych, zabaw twórczych i odgrywania scenek teatralnych.

Cała polska czyta dzieciom... i rodzice też

"Baśń czy bajka to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie".
(B. Bettelheim "Cudowne i pożyteczne.")

Żłobek posiada własną biblioteczkę. Wszystkie książeczki są skatalogowane. Dzieciom czyta się na głos w każdym możliwym wolnym czasie.

Korzystamy z utworów znanych autorów literatury dziecięcej: J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Konopnickiej, M. Kownackiej, K. Makuszyńskiego, D. Gellner, W. Chotomskiej, D. Wawiłow, braci Grimm, J. Ch. Andersena, A. Lindgren; bo są one gwarancją dobrego wpływu na rozwój dziecka.

Nasz księgozbiór bajek wg. inwentaryzacji kontrolnej na dzień 02.10.2017 r. wynosił: 663 pozycje.

Cała polska czyta dzieciom... i rodzice też

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014