Kubuś Puchatek

Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu

MENU
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „KUBUŚ PUCHATEK” W OKRESIE PRZERWY LETNIEJ
 1. Żłobek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcznej przerwy letniej.
 2. Żłobek jest czynny od 1 września do 31 sierpnia
  • Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 2 (oddziały dzieci: nr I, II, III, IV) - nieczynny od 1 do 31 sierpnia.
  • Żłobek przy ul. Wyspiańskiego 12 (oddziały dzieci: nr VI, VII) - nieczynny od 1 do 31 lipca.
  • Żłobek przy ul. Sosnowej 16 ( oddział nr V ) – nieczynny wg. harmonogramu pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 – miesiąc lipiec lub sierpień;
 3. W okresie zamknięcia placówki, opłat za żłobek nie nalicza się.
 4. Oddziały żłobka w okresie lipiec / sierpień są czynne przeciętnie od godz. 6:30 do godz. 16:00 .
 5. W oddziałach pracują opiekunki z innych oddziałów żłobka;
 6. W przypadku niskiej frekwencji dzieci, oddziały ulegają łączeniu;
 7. W okresie letnim żłobek realizuje zadania opiekuńcze;
 8. Rodziców / prawnych opiekunów, których dzieci są przyjmowane do czynnych oddziałów, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich procedur i regulaminów obowiązujących w żłobku oraz do bezzwłocznego stawienia się na każde uzasadnione wezwanie pracownika żłobka.

"Kubuś Puchatek" Żłobek Miejski Nr.1 w Świnoujściu © 2014